Από το Blogger.

Εφαρμογή "Μόρια Πανελλαδικών"


Η εφαρμογή «Μόρια Πανελλαδικών», λειτουργεί όπως τα περισσότερα online εργαλεία υπολογισμού μορίων. Ζητά από τον χρήστη να εισάγει τις βαθμολογίες του στα τετράμηνα, καθώς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, και υπολογίζει τα μόρια που παίρνει για κάθε πεδίο. Η διαφορά με τα online εργαλεία είναι ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή εγκαθίσταται κατευθείαν στο κινητό του χρήστη, άρα είναι εύκολα προσβάσιμη, και αποθηκεύει τις βαθμολογίες που εισάγει ώστε να μπορεί να κάνει γρήγορα διορθώσεις και δοκιμές, κάτι που όπως γνωρίζουμε κεντρίζει το ενδιαφέρον των υποψηφίων. 
Στο πάνω και κάτω περιθώριο της εφαρμογής υπάρχει περιοχή διαθέσιμη για διαφήμιση. Εκεί εμφανίζονται banner των διαφημιζομένων που με κλικ παραπέμπουν στο site τους. Η ιδιαιτερότητα της εφαρμογής είναι ότι γνωρίζοντας σε ποιο σημείο-περιοχή βρίσκεται ο χρήστης (μέσω της τεχνολογίας του android που μας το επιτρέπει), του εμφανίζει διαφορετική διαφήμιση (πχ. φροντιστηρίου της περιοχής του).
Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου διαφήμισης είναι πως πρώτον στοχεύει απευθείας και μόνο στο ενδιαφερόμενο κοινό, μιας και οι χρήστες αυτής της εφαρμογής είναι κυρίως οι μαθητές λυκείου και δεύτερον απευθύνεται μόνο στους χρήστες της περιοχής που μας ενδιαφέρει..